Ocijeni >

Priroda i javne površine

Na malom prostoru Crne Gore, priroda je veoma složena, bogata i dinamična. Presvlači se na svakom koraku. Od mirnijih dolina, obale, pa do surovih planinskih klanaca, kanjona, divljih voda. Od klime do flore i faune, te života ljudi, različitost je riječ koja određuje prirodni prostor zemlje.