Geografski položaj, klima - Kotor

Ocijeni >

Kotorska rivijera obuhvata: Kostanjica, Morinj, Lipci, Strp, Risan, Perast, Dražin Vrt, Orahovac Ljuta, Dobrota, Kotor, Muo, Prčanj i Stoliv.

Kotor se nalazi u jugoistočnom vrhu istoimenog zaliva, na mjestu gdje je more najdublje zašlo u kopno, sa geografskim koordinatama 42А25 N i 18А47'E. Grad je smješten na naplavini rijeke Škurde koja protiče uz njegove sjeverne zidine i izvorišta Gurdić koji izvire iz njegove južne zidine. Sa istoka ga nadvijaju obronci Lovćena sa brdom Sveti Ivan (260 m), dok ga sa jugozapada more povezuje sa svijetom.

Kotor (6.633 stanovnika) je sjedište opštine, kulturni, obrazovni, naučni, zdravstveni, privredni i sportski centar. Kotor ima status stalnog graničnog pomorskog prelaza i luke za međunarodni pomorski saobraćaj.

Područje Kotora i okoline ima tipičnu mediteransku klimu koju karakteriše toplo i suvo ljeto, a blaga i vlažna zima. Prosječna godišnja temperatura iznosi 15,2А C.
Najtopliji mjesec je juli sa prosječnom temperaturom vazduha od 24,1А C, a temperaturom mora 23,0А C. Prosječna januarska temperature vazduha iznosi 7,7А C, a temperature mora 13,1А C. Jesen je toplija od proljeća prosječno za 2,9А C.